Навчальні дисципліни та курси на основі вільних ГІС та відкритих геоданих

Бакалаврат

Методи геоекологічних досліджень

Навчальна дисципліна є теоретичним і практичним вступом до методики досліджень та початкового аналізу геоданих в геоекології та фізичній географії. Особлива увага приділяється питанням відбору, отримання та передоброблення відкритих геоданих. Практичні завдання виконуються у вільній ГІС SAGA.

Методичні рекомендації
Навчальний посібник

Проектування екологічних мереж

Навчальна дисципліна розглядає ландшафтно-екологічні засади розбудови екомереж, підходи та методи до їх проектування та менеджменту. Курс також включає практичні заняття з ландшафтно-екологічного картографування та проектування структурних елементів екомереж засобами ГІС (QGIS, Circuitscape, FragStats та ін.).

Методичні рекомендації

Геопросторовий аналіз в дослідженнях ландшафтів

Навчальна дисципліна розглядає концепції, методи, інструменти картографування, аналізу та моделювання ландшафтних територіальних структур та процесів. Особлива увага приділяється цифровому моделюванню рельєфу, геоморфометрії, гідрологічному аналізу, тематичній класифікації даних дистанційного зондування засобами ГІС (QGIS з платформою аналізу та геообробки Processing та модулем Напівавтоматичної класифікації, SAGA).

Магістратура

Геопросторовий аналіз засобами вільного ПЗ (англійською)

Навчальна дисципліна розглядає вихідні основи методів та алгоритмів, що використовуються в поглибленому ГІС-аналізі та моделюванні. Особливий акцент робиться на комплексному аналізі з використанням векторних і растрових даних, управлінні базами даних, удосконаленій обробці зображень засобами ГІС з відкритим вихідним кодом. Курс включає розробку технологічного процесу шляхом поєднання різних інструментів з групи вільного геопросторового ПЗ, зокрема QGIS, SpatiaLite, SAGA, GRASS та інші. Тематика прикладів охоплює геоморфометрію, еволюцію ландшафтів, аналіз змін та ГІС-моделювання процесів в ландшафті.

Mайстер-класи

SAGA — гідрологічний аналіз ЦМР

ГIС-форум: Освіта Наука Виробництво, 19-21.03.2014, м. Харків, Украина

Вихідний набір даних
Результуючий набір даних
Презентація
Відео

Навчальні курси

Ми також маємо досвід розробки навчальних програм та методичних матеріалів для користувачів з різним досвідом та потребами.

Основи QGIS

Ознайомчий курс для тих, хто починає вивчати ГІС. Побудований за принципом «навчання через дію», курс розглядає роботу в QGIS на прикладі вирішення типових завдань, що постають перед користувачами: прив'язка картографічних матеріалів, векторизація, робота з атрибутами, топологія, елементарний аналіз даних, підготовка карт до друку тощо.